Profil společnosti

Tradice ve výrobě odlitků a výkovků

Akciová společnost Kovolit a.s. datuje svoji historii od roku 1921, kdy byla v Modřicích u Brna založena strojní dílna Koloferra jako akciová společnost České komerční banky v Praze. Dnes patří společnost mezi nejvýznamnější výrobce hliníkových tlakových odlitků a zápustkových výkovků z neželezných kovů v České republice, a to díky investicím do moderních technologií, schopnosti splnit i nestandardní a technologicky náročná přání zákazníka.

 

Svého významného postavení by nedosáhla bez kvalifikovaných a zkušených odborníků, které společnost Kovolit zaměstnává. Produkce Kovolitu nesměřuje jen na české trhy, ale i do zahraničí o čemž svědčí mnoho významných zahraničních zákazníků. Kvalita výrobků a výrobních procesů je potvrzena jakostními a ekologickými normami ISO.

Naše provozy