1.10.2016 15:41

95. výročí založení společnosti Kovolit

Dne 10. 9. 2016 oslavila společnost Kovolit 95 let svojí existence v Modřicích.

Oslavy proběhly ve velkolepém stylu za účasti živé hudby, kouzelnických vystoupení a bublinové show. Celou akci okořenili dva sympatičtí moderátoři a slunečné počasí. V areálu Kovolitu vzniklo v tento den “party městečko“, kde kromě slavnostního rautu, dětské pohádkové zóny a hlavního podia, vyrostla expozice historie Kovolitu a výstava výrobků společnosti, včetně ukázky jejich užití, kterou reprezentovaly např. vozidla Audi, Mercedes a Volkswagen, jenž byly na akci zapůjčeny. Významnou atrakcí byla ukázka výrobních provozů. Ke každé oslavě neodmyslitelně patří i dort, který vážil rovných 100kg.

Akce byla určena pro zaměstnance společnosti a rodinné příslušníky, jako výraz poděkování za jejich usilovnou práci, bez které by Kovolit nebyl společností, jakou je dnes. Vedle našich  zaměstnanců přišli v hojném počtu i bývalí pracovníci, kteří ocenili především rozvoj společnosti a inovaci technologického zařízení.

Pojďme se ale nyní vrátit zpět a připomenout si jak to všechno začalo. Kovolit, dříve Koloferra, vznikl v roce 1921 v Modřicích. Na mapách z 19. století je vidět, že obec Modřice byla původně tvořena jen ulicemi kolem dnešního náměstí. Tato situace se změnila na přelomu 30. a 40. let 19. století, kdy zde soukromá společnost Severní dráha císaře Ferdinanda, zahájila výstavbu parostrojních železnic. To vyvolalo významný rozvoj oblasti Modřic. V prvních letech vyráběl podnik vagónky pro úzkokolejné malodráhy, např. pro cukrovar v Židlochovicích, později kovové hadice a jednoduché odlitky a výkovky. Firma postupně měnila název, vlastníky i výrobky. Pro dnešní Kovolit bylo důležité rozhodnutí Ministerstva přesného strojírenství, které v roce 1956 stanovilo, že Kovolit bude přebudován na velkovýrobní závod. V dalších letech byly vybudovány objekty slévárny, kovárny, rozvoden a ostatní, které přetvořily podnik do dnešní podoby. Významným mezníkem byl rok 1995, kdy se společnost Remet stala majoritním akcionářem a začala aktivně Kovolit řídit a samotný rok 2016, kdy se společnost Remet stala stoprocentním vlastníkem Kovolitu.

Aktuálně je Kovolit jednou z nejvyspělejších českých sléváren tlakového lití s moderně vybavenou obrobnou, kovárnou neželezných kovů a je významným výrobcem komponent pro automobilový průmysl. Za posledních dvacet let bylo investováno do rozvoje společnosti více jak 1,5 mld. Kč a na opravách vynaloženo přes 600 mil. Kč, což řadí společnost mezi významné lokální investory s českým kapitálem.

Kovolit s cca 550 zaměstnanci myslí i na budoucnost a další rozvoj společnosti, hodlá čelit novým výzvám a stanovuje si další ambiciózní cíle tak, aby za dalších pět let mohl v plné síle oslavit 100 let své existence!

Zpět na seznam aktualit

Přidejte se do našeho týmu

Chcete se zapojit do výroby komponent pro automobilový průmysl, strojírenství, energetiku a přitom získat stabilního zaměstnavatele, jistotu zaměstnání, skvělý pracovní kolektiv a mnoho dalšího? Jestliže Vaše odpověď zní ano, neváhejte a zašlete nám svůj životopis.

Zobrazit všechny pozice