Informace

Programy EU a MPO

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Rok realizace:
 2018
Projekt:

„Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti KOVOLIT, a.s. - provoz slévárna"

Předmětem projektu je pořízení dvou nových dávkovacích pecí s řízeným procesem dávkování kovu, které nahradí dvě stávající kelímkové pece, prostřednictvím kterých dojde ke snížení konečné spotřeby energie a snížení CO2 ve výrobním procesu společnosti KOVOLIT, a.s.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU a MPO.

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY

Operační program Životní prostředí
Oblast podpory: Omezování průmyslového znečištění
Rok realizace:
2012-2014
Projekt:

„Čistírna průmyslových odpadních vod"

Předmětem projektu byla významná modernizace systému čištění odpadních vod z procesu tlakového lití, která spočívala v pořízení nového strojního a technologického vybavení a zavedení nových postupů na zneškodnění zaolejovaných odpadních vod.

Cílem tohoto projektu bylo snížení znečištění v odpadních vodách vznikající v provozu slévárny hliníkových odlitků.

Realizací opatření, fungujícím na principu vakuové destilace, došlo k razantnímu snížení emisí ve vypouštěných odpadních vodách z procesu tlakového lití ve srovnání s původním stavem. Výsledkem je snížení emisní zátěže na ČOV Modřice, která je nejvýznamnějším vodárenským prvkem v Jihomoravském kraji. Realizace projektu byla provedena v souladu s BAT (Best available technologies), tedy nejlepšími dostupnými technologiemi v rámci integrované prevence a regulace celkových dopadů znečištění.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF a SFŽP ČR.
Celková investice: 7 745 000,00 Kč bez DPH
Celková dotace: 4 765 886,00 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu – podpora projektů výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

Program: TANDEM
Ev. č. programu: FT – TA3/146
Příjemce účelové podpory: Kovolit, a.s.
Forma poskytnutí účelové podpory: dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj.
Rok realizace: 2006-2008
Projekt:

„Vývoj a realizace technologie tlakového lití Mg-Al slitin"

Cílem projektu je zvládnutí a osvojení metody technologie tlakového lití Mg-Al slitin při realizaci vlastní výroby v podmínkách firmy KOVOLIT,a.s. a využít dosažené výsledky řešení projektu ke zvýšení konkurenceschopnosti v náročném konkurenčním prostředí. Doplňujícím výstupem zadání je zpřístupnit výsledky projektu i jiným zájemcům v oboru tlakového lití a to za podmínek stanovených MPO při respektování těch výsledků řešení projektu, které tvoří obchodní tajemství příjemce podpory ve smyslu obchodního zákoníku.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.
Celková investice: 18 014 700,00 Kč bez DPH
Celková dotace: 
9 232 500,00 Kč 

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Grantové schéma: Program odborného růstu pracovníků - PROFESE
Rok realizace:
2007
Projekt:

„Zvýšení kvalifikace zaměstnanců pro užívání informačního systému MOVEX 12"

Cílem vzdělávacího projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců firmy KOVOLIT, a.s. v oblasti moderních informačních technologií, které jsou podmínkou dalšího rozvoje společnosti a uplatnění společnosti v náročném konkurenčním prostředí.

Školení je součástí procesu vzdělávání zaměstnanců a je nezbytné pro zvládnutí nových moderních technologií řízení výroby, přičemž inovace informační techniky a její uplatnění hraje důležitou roli v celém výrobním procesu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.
Celková investice:
1 221 895,00 Kč bez DPH
Celková dotace:
427 663,00


 


 

VÝZKUM A VÝVOJ NÁSTROJŮ PRO PŘESNÉ ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ SLITIN BAREVNÝCH KOVŮ


Rok realizace: 2021-2023
Projekt:

Cílem projektu je výzkum a vývoj nástrojů pro přesné zápustkové kování slitin barevných kovů (Al, Cu) umožňující dosažení větší přesnosti tvarů, vyšší životnosti zápustek a dosažení vyšší způsobilosti procesu Cm/Cmk = 2, která je v současné době ve značné míře v automobilním průmyslu vyžadována.

Nově vyvinuté nástroje pro přesné zápustkové kování slitin barevných kovů (Al, Cu) umožní zvýšení přesnosti tvaru a rozměrů výkovku ze slitin hliníku a mědi na stupeň přesnosti IT11. Dosažením cílové hodnoty parametru přesnosti žadatel dosáhne úrovně srovnatelné se světovou konkurencí a posílí tak svou pozici na mezinárodním trhu, který neustále vyvíjí tlak na zvyšování tvarové přesnosti s cílem minimalizovat další náklady na opracování hotového výrobku. Vyvinuté nástroje pro přesné zápustkové kování barevných kovů s vyšší přesností nabídnou současným zákazníkům výkovek - polotovar vyššího stupně zpracování, a tedy s vyšší užitnou hodnotou. Žadatel tak získá možnost většího uplatnění na nových trzích, a to v rámci evropských a světových prvovýrobců (OEM) v kontextu neustále se zrychlujícího tempa inovačních cyklů.

Cílem řešení projektu je tak vyvinout nástroje pro přesné kování slitin z barevných kovů – hliníku a mědi, které díky docílené přesnosti tvaru a prodloužené životnosti nástrojů pro přesné kování umožní zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost hlavního uchazeče Kovolit, a.s. na zahraničních trzích.

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027271
Příjemce: KOVOLIT, a.s.
Spolupříjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení: 1. 9. 2021 - 31. 5. 2023

Přidejte se do našeho týmu

Chcete se zapojit do výroby komponent pro automobilový průmysl, strojírenství, energetiku a přitom získat stabilního zaměstnavatele, jistotu zaměstnání, skvělý pracovní kolektiv a mnoho dalšího? Jestliže Vaše odpověď zní ano, neváhejte a zašlete nám svůj životopis.

Zobrazit všechny pozice