6.6.2017 10:09

Školení technologů

Realizace školení za účelem zvýšení kvalifikace zaměstnanců, která nám pomůže maximálně využít potenciál licích strojů.

Od 13. do 17. února 2017 proběhlo ve slévárně tlakového lití školení, kterého se zúčastnili čtyři směnoví technologové a čtyři technologové tlakové slévárny. Jednalo se vlastně už o třetí ze série školení, kterou pro nás zajišťuje švýcarský výrobce licích strojů Bühler. První dvě, které naši zaměstnanci absolvovali koncem loňského roku, se týkala nastavení strojů výrobní řady Carat a Evolution a konstrukci tlakových licích forem.

Tématem zatím posledního ze školení byla „Optimalizace procesu tlakového lití, vady odlitků – analýza příčin vzniku a jejich odstranění“. Probíhalo formou teoretické přednášky doplněné nákresy, fotkami, videi a následně praktickou ukázkou.

Bylo rozděleno do několika částí:

  1. Optimalizace procesu tlakového lití, kde se naši technologové naučili, jak optimálně nastavit licí stroj s ohledem na co nejkratší licí cyklus a co nejnižší zmetkovitost. Budiž nám připsáno ke cti, že stávající nastavení většiny našich strojů žádné další reálné zkrácení cyklu neumožnilo!
  2. Teorie tlakového lití, postřiku forem a tavení slitin, prostřednictvím níž technologové blíže odhalili příčiny vzniku vad v odlitcích.
  3. Vady odlitků – kapitola, v níž byli technologové seznámeni téměř se všemi možnými vadami s ohledem na příčiny jejich vzniku, projevy, místo výskytu a možná nápravná opatření.
  4. Analýza následků a příčin vad, která se věnovala optimalizaci procesu, preventivním opatřením a eliminaci vzniku vad v podstatě ještě před vyrobením prvního odlitku.

Jen pro představu: Cena týdenního vzdělávacího cyklu tohoto typu se pohybuje kolem 250 000 Kč a aktuálně jsme jediná slévárna v České republice, která toto školení v takovém rozsahu podnikla.

Zpět na seznam aktualit

Přidejte se do našeho týmu

Chcete se zapojit do výroby komponent pro automobilový průmysl, strojírenství, energetiku a přitom získat stabilního zaměstnavatele, jistotu zaměstnání, skvělý pracovní kolektiv a mnoho dalšího? Jestliže Vaše odpověď zní ano, neváhejte a zašlete nám svůj životopis.

Zobrazit všechny pozice